logo

Welkom op de website van
Gezwind & Lenig vzw
Turnclub Gelrode

Zoals we allemaal ondertussen weten, is 2020 geen gewoon jaar. Covid19 heeft iedereen getroffen en zet ons aan het denken hoe we met dit gegeven in het dagelijks leven moeten omgaan. Dit geldt ook voor de werking van de turnclub. Vanuit het bestuur wensen we voorrang te geven aan een veilige opstart van de scholen in september en hebben we in dit kader beslist om het nieuwe werkjaar van de turnclub met 1 maand uit te stellen. De nieuwe voorgestelde startdatum is dinsdag 6 en vrijdag 9 oktober.

Gezien de omstandigheden dagelijks kunnen wijzigen, vraag ik u voor updates om onze facebook-pagina in het oog te houden (“gezwind en lenig” ingeven in het zoekvak). Via e-mail mag u eveneens in de 2de helft van september een update verwachten.”

Programma

alle groepen zijn gemengd met uitzondering van damesploegen op dinsdagavond

Dinsdagavond

Tijdstip Groep
18.15 - 19.15u. 3 de en 4 de leerjaar
19.15 - 20.15u. multi move vanaf 6 jaar
& MOVING TOGETHER voor jongeren tot 14 jaar
20.15 - 21.15u. Damesgym, ook 50 +

Voor 3- tot 8-jarigen zich op één bepaalde sporttak toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst hun basismotoriek ontwikkelen. MULTIMOVE is een programma dat ontwikkeld werd aan de hand van twaalf cruciale basisbewegingen die hun beweegvaardigheden bijschaven. Deze "moves" staan los van het turnen dat we aanbieden en zodus wordt het kind nog niet vastgepind aan één sport. Zo kan het kind zelf ontdekken dat andere sporten dan gymnastiek hem of haar eventueel beter liggen.

"MOVING TOGETHER" is het concept dat ons lerarencorps heeft uitgedacht om "samen" met alle jongeren (9- tot 14-jarigen) een leuk extraatje aan te bieden. Het leunt kort aan bij MULTI SKILLZ , hét bewegingsprogramma voor jongeren. Zij krijgen zo de mogelijkheid een tweede uur op een andere, creatieve sportieve manier te bewegen, zonder meerprijs.

Onze lesgevers willen het volgende nastreven: VOORUITGANG boeken met de nodige PERSOONLIJKE AANDACHT voor ELKE jongere.

Voor de kinderen hebben we vorig seizoen onze eigen GYM-app opgemaakt. Dit programma en meteen ook meetinstrument houdt een aantal basisbewegingen van het turnen in die op recreatieve wijze kunnen aangeleerd, geƫvolueerd en gekwoteerd mits oefening tijdens de wekelijkse turnlessen.

Vrijdagavond

Tijdstip Groep
18.00 - 19.00u. 1 ste, 2 de en 3 de kleuterklas multi move
19.00 - 20.00u. 1 ste en 2 de leerjaar
20.00 - 21.00u. 5 de en 6 de leerjaar & 1ste en 2de middelbaar
21.00-22.00 u Vanaf 16 jaar, dames en heren Conditietraining (2 sessies van 10 lessen)
Najaarssessie start op 9 oktober 2020, voorjaar start op 8 januari 2021

Inschrijvingen

Inschrijven kan tijdens de lesuren het hele jaar door. Tijdens het werkjaar kan iedereen die zin heeft om aan te sluiten eerst 2 lessen gratis komen meedoen. Uiteraard is dit dan op eigen verantwoordelijkheid.

Eens ingeschreven is men verzekerd voor ongevallen tijdens de lesuren.

Inschrijvingsformulier Word PDF

Wij zijn lid van Sporta federatie vzw.

Prijzen

Het eerste en tweede lid van eenzelfde gezin betalen €80. Vanaf het derde lid wordt dit slechts €60. Wie zich na Nieuwjaar aansluit, betaalt nog €55 voor de rest van het lopende werkjaar (tem maand mei).

Leden vorig seizoen krijgen een korting van €20 en €15 (3de lid)

Er kan een tussenkomst bij de mutualiteit aangevraagd voor het lidgeld van een sportclub. Hieronder de gekendste mutualiteiten, volg de nodige link, vul het document in en laat het door ons tekenen.

T-Shirts

Bij een allereerste inschrijving ontvangt het nieuwe lid gratis een T-shirt.

Bestuurders

Hans Van Hoof 016/563080
Ann Cloots 016/571889
Annemie Nijs 016/440512
Jan De Wyngaert 016/566252

Leden

Goedele Clauwers 016/695130
Dirk Vounckx 016/560763
Bea Van de Weyer 016/570656
Thierry Wouters 016/560322

Kalender

Er wordt een gans seizoen geturnd van 8 september 2020 tem. 29 mei 2021. Dit maakt dat er meer dan 30 weken wordt gesport.

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen leggen we het bijltje er even bij neer.

Even overlopen:

Nuttige gegevens

Er is meestal iemand van het bestuur aanwezig tijdens de lessen, u kan ons telefonisch bereiken op GSM nr.

0474 / 71 00 01

Adres

Sportschuur Gelrode (Sportzaal voormalige Oude Jongensschool Gelrode)

Pastoor Dergentstraat 46
(Oude Jongensschool Gelrode)
3200 Gelrode

Geschiedenis

Alles begon in 1970, toen bestond in Gelrode nog geen echte club waar de bevolking op actieve manier en onder begeleiding sport kon beoefenen. Een dispuut tussen de toenmalige burgemeester en een aantal sportieve dames over het gebruik van de sportzaal van de jongensschool leidde al snel tot de officiële oprichting van de turnkring "Gezwind en Lenig". Een stichtingsvergadering op 23 oktober 1970 met de toenmalige burgemeester L. Verlinden, duidde Alfons Verlaenen aan om als voorzitter te zetelen, bijgestaan door D. Roelandts als ondervoorzitter, P.Nijs als penningmeester en W. de Goignies als feestbestuurder.

Verder waren Deckers F. , Hermans K. en Valgaeren A. bij de opstart betrokken. Alles is mooi voorbereid geworden , de statuten werden vastgelegd en de startdatum bepaald: Nieuwjaar 1971 kon de allereerste lesgever Jos Elsen zich bekommeren over de fysiek van de eerste 57 leden. Het sportjaar daarop werd al bekroond met een record aantal inschrijvingen: 170.

Dr. Schoolmeesters en zijn vrouw werden toen ook nog ingeschakeld om de gezondheidstoestand van al deze leden te testen. De club floreerde en kon allerlei materialen aankopen. Dat maakt dat wij vandaag uitgerust zijn met een arsenaal toestellen en bijgevolg dankbaar mogen zijn op wat onze voorgangers hebben gerealiseerd. Gezwind en Lenig ,toen kortweg GEL genoemd, ligt tevens aan de basis van het ontstaan van volleybalclub Gelvoc en basketbalclub Gele Ster Gelrode. Als verstrekker van logistieke steun aan oud-leden werden alzo de mogelijkheid om verschillende sportdisciplines te beoefenen in Gelrode uitgebreid... seizoen 2007/2008 was het absolute topjaar met met 172 leden.

Begin 2016 hebben we de overstap gemaakt van "feitelijke vereniging" naar een vzw structuur. En het programma wordt uitgebreid met een nieuwe tendens om sporten dichter bij de kinderen en jongeren te brengen. "Multimove" en "Moving Together" zijn ontwikkeld om ze te stimuleren om aan sport te doen. De verscheidenheid van bewegingen kan leiden tot de sport welke het meest aan hun verwachtingen voldoet.

Afgelopen seizoen 2019 - 2020 telden we 103 aktieve leden

Activiteiten

Te volgen via Facebook.

Sportseizoen 2020-2021 is meteen onze 50 ste jaargang ….

Afgelopen seizoen werd 1 inkijkdag in december georganiseerd. Het is een gelegenheid die we om de 2 jaar organiseren om ouders en andere geïnteresseerden de kans te bieden eens kennis te maken. Alle gymnasten waren blij te mogen optreden voor zo'n tal opgekomen publiek. In het voorjaar werd het seizoen abrupt afgebroken door de lockdown omwille van corona.Dit seizoen kunnen we alleen onder voorbehoud evenementen plannen.

Volgende aktiviteiten staan "onder voorbehoud" op de kalender.

"Maand van de Sportclub": geannuleerd

8 opeenvolgende jaren namen wij deel aan Week van de Sportclub in de maand september. Reeds vijf jaar is dit naar " Maand van de Sportclub " herleid, waardoor je gedurende een ganse maand in verschillende clubs kan gaan "proeven" om uiteindelijk de juiste en meest leuke sportclub te kiezen. Helaas werd dit evenement recent door Sport Vlaanderen geannuleerd. Een uitstekend initiatief van de stad ism. overheid en "SPORT VLAANDEREN" die met nodige ondersteuning de club promoten.

Inkijkdag

Er zal een inkijkdag gepland worden op 4 december, dan is meteen ook de Sint erbij (hopelijk)

Turndemo's

Tijdens de maand mei zullen deze op een vrijdagavond doorgaan.

Pannenkoekenloop en Vorsdonkloop

De vijftiende organisatie Vorsdonkloop , alsook onze vierde Pannenkoekenloop werden door COVID 19 gebannen van de evenementen kalender. Ook geen een Speelstraat mocht georganiseerd en op zondagmorgen kon niemand, die van gezelligheid houdt, zich inschrijven om deel te nemen aan een heerlijk ontbijt samen met alle helpers. Corona gooide roet in 't eten.

Volgend jaar gaan we deze 15de keer proberen opnieuw te doen samen met Natuurpunt. De datum ligt al vast op 29 mei 2021. En telkens weer hopen we met Statie Kermis dat ze hierboven de hemelsluizen gesloten houden, maar het is nog belangrijker dat we tegen die tijd al mogen vertoeven in een corona-arme, liefst coronavrije omgeving.

50-jarig bestaan

Opgericht 23 oktober 1970, opgestart 1 januari 1971 wil zeggen dat we de 50 naderen, reden om te feesten. Aanvankelijk zou hier een drank- en eetevenement aan gekoppeld geweest zijn, het zal echter op een andere manier gevierd worden. Volg hiervoor onze nieuwsjes op facebook.

Engagementen

Panathlonverklaring


In het kader van het uitvoeringsbesluit Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) staat onze club voor de volle 100 % achter "de rechten van het kind".Als belangrijkste instrument om die rechten van het kind te waarborgen, schaart Gezwind & Lenig vzw zich volledig achter de waarden en beginselen van de Panathlonverklaring. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het sportende kind leidt.

Geestig Gezond Sporten


Vraag & Aanbod

We staan steeds open voor mensen die een opleiding recreatieve gymnastiek of leraar L.O. genoten en graag zouden willen lesgeven. Studenten L.O. die stage willen lopen in onze turnclub zijn ook altijd welkom. U heeft de keuze om kinderen, jongeren of dames in verschillende gymnastiek disciplines te begeleiden.

Onze allerkleinsten, de kleuters moeten nog ontwikkelen naar een fijnere motoriek en doen dit liefst op een speelse manier.

Van zodra ze in de lagere school belanden, laten we ze al werken aan verschillende turntoestellen. Naarmate ze evolueren worden de echte basisoefeningen aangeleerd om uiteindelijk de gevorderde bewegingen onder de knie te krijgen.

De groep 12+ zijn jongeren die allemaal willen sporten en vaak ook hier hun inzet en inbreng kunnen bepalen. Naar "topprestaties" wordt niet gestreefd, we blijven op een ontspannen, recreatieve manier werken. Indien men verder wil, dan zal men zich tot een competitieclub moeten wenden.

Wat onze damesploeg aangaat : zij willen er nog wel eens stevig tegenaan gaan . Zij houden van bewegen op muziek ("aerobics", "zumba" ) zonder al te veel risico's op ongemakken . Zij verkiezen dit in plaats van rennen,vliegen, duiken, springen, vallen ,opstaan en weer doorgaan.

Op vrijdagavond, ietwat later opstartend in het seizoen, kunnen alle dames en heren vanaf 16 jaar hun conditie op peil houden tijdens de conditietrainingen. Hier worden fitnesscircuits opgebouwd, estafettes georganiseerd en teamsporten beoefend. Altijd "fun"...

U als lesgever bent totaal vrij een eigen lessenpakket samen te stellen opdat al onze leden op recreatieve wijze steeds weer een fijne sportavond beleven.

Zegt het je wat om in onze club te komen lesgeven? Aarzel niet om steeds info te vragen aan Ann Cloots.

Onthaalbrochure & Coronarichtlijnen

Vrijwilligers

Onze vereniging kan uiteraard niet zonder de medewerking van vrijwilligers.
Hieronder de nodige info in hun belang.

Het juridisch statuut van GEL is een vzw.

De sociale doelstelling van de vzw is alle activiteiten te beoefenen en te stimuleren die er toe strekken de lichamelijke ontwikkeling van de leden te bevorderen in een geest van fair-play en broederlijkheid.

Er is een BA-verzekering gesloten door de vzw en voor de aangesloten leden via de Sporta-federatie VZW bij Ethias NV (polis sportongevallen 45.236.716) . Deze polis dekt eveneens lichamelijke ongevallen, hartfalen en beroertes en rechtsbijstand.

De vzw hanteert inzake kostenvergoedingen twee systemen. Aan de vrijwilligers die (dinsdag en vrijdag) les geven, wordt een vrijwilligersvergoeding betaald. Aan de vrijwilligers die helpen tijdens andere activiteiten of evenementen, georganiseerd door de vzw, worden geen kostenvergoedingen toegekend.

Vrijwilligers moeten, in de gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is, deze naleven (artikel 458 Sw.).

Links