logo

Welkom op de website van
vzw Gezwind & Lenig
Turnclub Gelrode

Programma

alle groepen zijn gemengd met uitzondering van damesploegen op dinsdagavond

Dinsdagavond

Tijdstip Groep
18.15 - 19.15u. 3 de en 4 de leerjaar
19.15 - 20.15u. multi move vanaf 6 jaar
& MOVING TOGETHER voor jongeren tot 14 jaar
20.15 - 21.15u. Damesgym, ook 50 +

Voor 3- tot 8-jarigen zich op één bepaalde sporttak toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst hun basismotoriek ontwikkelen. MULTIMOVE is een programma dat ontwikkeld werd aan de hand van twaalf cruciale basisbewegingen die hun beweegvaardigheden bijschaven. Deze "moves" staan los van het turnen dat we aanbieden en zodus wordt het kind nog niet vastgepind aan één sport. Zo kan het kind zelf ontdekken dat andere sporten dan gymnastiek hem of haar eventueel beter liggen.

"MOVING TOGETHER" is het concept dat ons lerarencorps heeft uitgedacht om "samen" met alle jongeren (9- tot 14-jarigen) een leuk extraatje aan te bieden. Zij krijgen zo de mogelijkheid een tweede uur op een andere, creatieve sportieve manier te bewegen, zonder meerprijs.

Onze lesgevers willen het volgende nastreven: VOORUITGANG boeken met de nodige PERSOONLIJKE AANDACHT voor ELKE jongere.

Voor de kinderen hebben we vorig seizoen onze eigen GYM-app opgemaakt. Dit programma en meteen ook meetinstrument houdt een aantal basisbewegingen van het turnen in die op recreatieve wijze kunnen aangeleerd, geëvolueerd en gekwoteerd mits oefening tijdens de wekelijkse turnlessen.

Vrijdagavond

Tijdstip Groep
18.00 - 19.00u. 1 ste, 2 de en 3 de kleuterklas multi move
19.00 - 20.00u. 1 ste en 2 de leerjaar
20.00 - 21.00u. 5 de en 6 de leerjaar & 1ste en 2de middelbaar
21.00-22.00 u Conditietraining (2 sessies van 10 lessen)
Najaarssessie 2017 start op 13 oktober, voorjaar 2018 start op 12 januari

Inschrijvingen

Inschrijven kan tijdens de lesuren het hele jaar door. Tijdens het werkjaar kan iedereen die zin heeft om aan te sluiten eerst 2 lessen gratis komen meedoen. Uiteraard is dit dan op eigen verantwoordelijkheid.

Eens ingeschreven is men verzekerd voor ongevallen tijdens de lesuren.

Inschrijvingsformulier Word PDF

Wij zijn lid van vzw Sporta.

Prijzen

Het eerste en tweede lid van eenzelfde gezin betalen €80. Vanaf het derde lid wordt dit slechts €60. Wie zich na Nieuwjaar aansluit, betaalt nog €55 voor de rest van het lopende werkjaar (tem maand mei).

T-Shirts

Bij een allereerste inschrijving ontvangt het nieuwe lid gratis een T-shirt.

Leden

Bestuur

Goedele Clauwers 016/695130
Dirk Vounckx 016/560763
Bea Van de Weyer 016/570656
Thierry Wouters 016/560322

Bestuurders

Hans Van Hoof 016/563080
Ann Cloots 016/571889
Annemie Nijs 016/440512
Jan De Wyngaert 016/566252

Kalender

Er wordt een gans seizoen geturnd van 12 september 2017 tem. 31 mei 2018. Dit maakt dat er meer dan 30 weken wordt gesport.

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen leggen we het bijltje er even bij neer.

Even overlopen:

Nuttige gegevens

Er is meestal iemand van het bestuur aanwezig tijdens de lessen en is dan telefonisch te bereiken op GSM nr.

0474 / 71 00 01

Adres

Sportschuur Gelrode (voormalige Sportzaal Oude Jongensschool Gelrode)

Pastoor Dergentstraat 46
(Oude Jongensschool Gelrode)
3200 Gelrode

Bus

Belbus: stopplaats aan de parking van de sportzaal

Routebeschrijving

Vanuit richting Wezemaal

Eerste straat rechts na Garage Feyaerts, 500m verderop aan je linkerzijde.

Vanuit richting Aarschot

Eerste straat links op kruispunt, 500 m verderop aan je linkerzijde.

Vanuit richting Betekom

Rondpunt nemen richting Gelrode, kruispunt schuinlinks oversteken, 500m verderop aan je linkerzijde.

Vanuit richting Nieuwrode

Als je Rot naar omlaag bent gekomen, kruispunt oversteken en vervolgens links afslaan richting Kerk en dan 500 m verderop rechts.

Geschiedenis

Alles begon in 1970, toen bestond in Gelrode nog geen echte club waar de bevolking op actieve manier en onder begeleiding sport kon beoefenen. Een dispuut tussen de toenmalige burgemeester en een aantal sportieve dames over het gebruik van de sportzaal van de jongensschool leidde al snel tot de officiële oprichting van de turnkring "Gezwind en Lenig". Een stichtingsvergadering op 23 oktober 1970 met de toenmalige burgemeester L. Verlinden, duidde Alfons Verlaenen aan om als voorzitter te zetelen, bijgestaan door D. Roelandts als ondervoorzitter, P.Nijs als penningmeester en W. de Goignies als feestbestuurder.

Verder waren Deckers F. , Hermans K. en Valgaeren A. bij de opstart betrokken. Alles is mooi voorbereid geworden , de statuten werden vastgelegd en de startdatum bepaald: Nieuwjaar 1971 kon de allereerste lesgever Jos Elsen zich bekommeren over de fysiek van de eerste 57 leden. Het sportjaar daarop werd al bekroond met een record aantal inschrijvingen: 170.

Dr. Schoolmeesters en zijn vrouw werden toen ook nog ingeschakeld om de gezondheidstoestand van al deze leden te testen. De club floreerde en kon allerlei materialen aankopen. Dat maakt dat wij vandaag uitgerust zijn met een arsenaal toestellen en bijgevolg dankbaar mogen zijn op wat onze voorgangers hebben gerealiseerd. Gezwind en Lenig ,toen kortweg GEL genoemd, ligt tevens aan de basis van het ontstaan van volleybalclub Gelvoc en basketbalclub Gele Ster Gelrode. Als verstrekker van logistieke steun aan oud-leden werden alzo de mogelijkheid om verschillende sportdisciplines te beoefenen in Gelrode uitgebreid... seizoen 2007/2008 was het absolute topjaar met met 172 leden�.

Begin 2016 hebben we de overstap gemaakt van "feitelijke vereniging" naar een vzw structuur. En het programma wordt uitgebreid met een nieuwe tendens om sporten dichter bij de kinderen en jongeren te brengen. "Multimove" en "Moving Together" zijn ontwikkeld om ze te stimuleren om aan sport te doen. De verscheidenheid van bewegingen kan leiden tot de sport welke het meest aan hun verwachtingen voldoet.

Afgelopen seizoen 2016 - 2017 telden we 152 leden

Activiteiten

Sportseizoen 2017-2018 is meteen onze 48 ste jaargang ….

Afgelopen seizoen was ons turnfeest een topper. Het is een gelegenheid die we om de 2 jaar organiseren om ouders en andere geïnteresseerden de kans te bieden eens van naderbij kennis te maken. Alle gymnasten waren blij te mogen optreden voor zo'n tal opgekomen publiek. Het volgende turnfeest zal in het kader van het 50-jarig bestaan van de club zijn. Dit zal ergens in 2019-2020 op de kalender gepind worden.

Dit seizoen staan volgende aktiviteiten terug op de kalender.

Week van de Sportclub → "Maand van de Sportclub"

Reeds 9 opeenvolgende jaren namen wij deel aan Week van de Sportclub in de maand september. De negende editie wordt nu "Maand van de Sportclub" waardoor je gedurende de ganse maand in verschillende clubs kan gaan "proeven" om uiteindelijk de juiste en meest leuke sportclub te kiezen. Een uitstekend initiatief van de stad die met nodige ondersteuning de club promoot.

Inkijkdagen , gezonde voeding en ethiek in de sport

december 2017 - mei 2018

Turnfeest

Ergens in seizoen 2019-2020

Pannenkoekenloop en Vorsdonkloop

Met de twaalfde organisatie Vorsdonkloop konden we weeral van een geslaagde loopwedstrijd spreken. En we konden een 30-tal kinderen laten rennen op onze allereerste Pannenkoekenloop. Een 320-tal deelnemers hebben het prachtige parcours door natuurgebied Vorsdonkbos gelopen. Er was keuze om 4.3 km, 8.6 km of 13 km af te leggen. Afgelopen editie hebben we voor onze kleinsten ook terug een Speelstraat georganiseerd. En op zondagmorgen kon iedereen, die van gezelligheid houdt, zich inschrijven om deel te nemen aan een heerlijk ontbijt samen met alle helpers. Het hoeft niet altijd "sport" te zijn, samen eten is ook samen leven.

Volgend jaar gaan we dit voor de 13de keer doen samen met de mensen van Natuurpunt. De datum ligt al vast: 26 mei 2018. En telkens weer hopen we met Statie Kermis dat ze hierboven de hemelsluizen gesloten houden.

In memoriam

Voorjaar 2015 is Alfons Verlaenen heengegaan. Tijdens zijn levensmis werd teruggekeken op het feit dat het zijn initatief was een turnclub op te richten, een vereniging die van dan af meer dan 40 jaar onder zijn vleugels heeft gevlogen. Er werd ook het verlies van enkele jonge leden terug opgehaald , wat bij Fons altijd diepe droefenis heeft nagelaten. Ieder kind was gelijk voor hem, elkeen kreeg zijn respect en aanmoedigingen, velen van ons zullen dit zich steeds blijven herinneren. Zowat 10 jaar geleden heeft hij het vaandel doorgegeven, langzaam aan verloor de club het contact met zijn leider, het huidige bestuur nam ondertussen meer en meer zijn taak van "goede huisvader" over. Zij hebben allen Fons gekend, gehoord, gezien en hoeven maar in zijn sporen verder te lopen.......en alles kan blijven doorgaan op hetzelfde elan.....

Vraag & Aanbod

We staan steeds open voor mensen die een opleiding recreatieve gymnastiek of leraar L.O. genoten en graag zouden willen lesgeven. Studenten L.O. die stage willen lopen in onze turnclub zijn ook altijd welkom. U heeft de keuze om kinderen, jongeren of dames in verschillende gymnastiek disciplines te begeleiden.

Onze allerkleinsten, de kleuters moeten nog ontwikkelen naar een fijnere motoriek en doen dit liefst op een speelse manier.

Van zodra ze in de lagere school belanden, laten we ze al werken aan verschillende turntoestellen. Naarmate ze evolueren worden de echte basisoefeningen aangeleerd om uiteindelijk de gevorderde bewegingen onder de knie te krijgen.

De groep 12+ zijn jongeren die allemaal willen sporten en vaak ook hier hun inzet en inbreng kunnen bepalen. Naar "topprestaties" wordt niet gestreefd, we blijven op een ontspannen, recreatieve manier werken. Indien men verder wil, dan zal men zich tot een competitieclub moeten wenden.

Wat onze damesploeg aangaat : zij willen er nog wel eens stevig tegenaan gaan . Zij houden van bewegen op muziek ("aerobics", "zumba" ) zonder al te veel risico's op ongemakken . Zij verkiezen dit in plaats van rennen,vliegen, duiken, springen, vallen ,opstaan en weer doorgaan.

U als lesgever bent totaal vrij een eigen lessenpakket samen te stellen opdat al onze leden op recreatieve wijze steeds weer een fijne sportavond beleven.

Zegt het je wat om in onze club te komen lesgeven? Aarzel niet om steeds info te vragen aan Ann Cloots.

Vrijwilligers

Onze vereniging kan uiteraard niet zonder de medewerking van vrijwilligers.
Hieronder de nodige info in hun belang.

vzw GEZWIND & LENIG - afgekort "GEL"
Pastoor Dergentstraat 646, 3200 Gelrode

Het juridisch statuut van GEL is een vzw.

De sociale doelstelling van de vzw is alle activiteiten te beoefenen en te stimuleren die er toe strekken de lichamelijke ontwikkeling van de leden te bevorderen in een geest van fair-play en broederlijkheid.

Er is een BA-verzekering gesloten door de vzw en voor de aangesloten leden via de Sporta-federatie VZW bij Ethias NV (polis sportongevallen 45.236.716) . Deze polis dekt eveneens lichamelijke ongevallen, hartfalen en beroertes en rechtsbijstand.

De vzw hanteert inzake kostenvergoedingen twee systemen. Aan de vrijwilligers die (dinsdag en vrijdag) turnles geven, wordt een forfaitaire kostenvergoeding betaald. Aan de vrijwilligers die helpen tijdens andere activiteiten of evenementen, georganiseerd door de vzw, worden geen kostenvergoedingen toegekend.

Vrijwilligers moeten, in de gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is, deze naleven (artikel 458 Sw.).

Links