Welkom op de website van Wandelclub Gelrode

Wandelplanning 2024

Datum Organisator Locatie
7 januariEddyAarschot
4 februariFrans WoutersWolfsdonk
3 maartGerardaRillaar
7 aprilMarcelGelrode
5 meiMarcellaZichem
2 juniDaguitstapLuik
1 septemberFrans WoutersGelrode

Voor de wandelingen buiten Gelrode is er steeds mogelijkheid om vanaf Gelrode-kerk samen naar de startplaats te rijden.

Geschiedenis

Begin 1984 werd door onze pastoor opgemerkt dat ‘s zondags vele dorpelingen in kleine groepjes een wandeling maakten in het dorp of de directe omgeving. Hieruit ontstond de gedachte een wandelclub op te richten. Na wat zoeken en tasten besloten Frans Wouters en Frans Claes Wandelclub Gelrode op te starten.

Met een huis aan huis bedeling en een vermelding in het parochieblad werd de geboorte van de wandelclub de wereld ingestuurd. Zondag 2 september zou de dag van de waarheid worden : de eerste wandeling zou er eentje worden van Gelrode naar het kasteel van Horst en terug. En het bleek een schot in de roos te zijn : een 100 tal bleek geïnteresseerd te zijn in wandelen. Het schoeisel was bij meerderen echter een probleem. Sommigen hadden laarzen aan, anderen wandelschoenen, maar ook een gedeelte had open schoenen aan. Bij de volgende wandeling was een gedeelte van die open schoenen niet meer komen opdagen, anderen hadden zich toch aangepaste schoenen aangeschaft.

In de beginperiode wandelden we om de 3 maanden en alleen in Gelrode. Meerdere Gelrodenaren vroegen zich af hoe wij al die paadjes wisten liggen, want zij wisten dikwijls het bestaan niet van bepaalde wegeltjes.

Na ongeveer een jaar kwam de vraag om maandelijks een wandeling te organiseren en ook buiten Gelrode. Doch dan was een derde persoon in de organisatie noodzakelijk. Achiel Verbinnen was bereid de ploeg te vervoegen. Enkele jaren later werd een reis naar de Ardennen georganiseerd. Met 2 volle autocars was de eerste uitstap een echte meevaller.

Begin de jaren ’90 werd het echt menens : in 1991 wandelen we mee in de internationale wandeling te Viborg, Denemarken; 1992 hebben we de 3-daagse van de Euro-rhur wandelingen in Duitsland mee gedaan en in 1993 gaan we naar Trondheim in Noorwegen.

Ondertussen heeft Achiel moeten afhaken. In Maurice Van Tricht hadden we een waardige opvolger gevonden. Tot in 2007 een knieoperatie een einde maakte aan de wandelloopbaan van Maurice. Eddy Kennis kwam dan de ploeg vervoegen.

Tot op heden zijn het Frans Wouters, Frans Claes en Eddy Kennis die de wandelclub leiden.

De eerste zondag van de maand organiseren wij een wandeling van ongeveer 12 km. Deze wandelingen hebben plaats in de omgeving of verder weg. De laatste jaren maken we ook een buitenlandse reis van 3 of 4 dagen.

Wij zijn via de sportfederatie Sporta verzekerd bij Ethias. Het lidgeld bedraagt €8 voor 2014, wat wij integraal doorsturen naar Sporta voor de verzekering.

Om onze onkosten te dekken vragen wij per wandeling €1 per deelnemer. Niet- leden betalen €2. Wij bieden je hiervoor maandelijks de mogelijkheid om in een gezellige sfeer een gezonde wandeling te maken.

Wil je lid worden, of wens je meer informatie, spreek dan één van de organisatoren aan. (Ook te bereiken via onder vermelde GSM nummers).

Werkgroep Wandelclub Gelrode

PS: Het lidgeld (verzekering bij Sporta) kan jaarlijks wijzigen.

Huishoudelijk Reglement Wandelclub Gelrode

Wandelclub Gelrode is een feitelijke vereniging, aangesloten bij Sporta Federatie vzw.

Wandelclub Gelrode staat open voor iedereen die graag wandelt, los van woonplaats, geslacht, leeftijd, huidskleur, filosofische of ideologische overtuiging.

Wandelingen van 10 à 12 Km worden georganiseerd iedere 1e zondag van de maand, behalve in juli en augustus.
1 à 2x per jaar is er een (busreis) uitstap voor een ganse dagwandeling (+/- 15 Km).
1 x per jaar een meerdaagse uitstap naar het buitenland mogelijk.

Niet-wandelaars kunnen, in de mate van het mogelijke, deelnemen aan een busreis of meerdaagse uitstap.

Door betaling van het jaarlijks lidgeld, waarvan het bedrag bepaald wordt door Sporta Federatie vzw, ontvangen de leden een lidkaart van Sporta en zijn de leden tijdens alle clubactiviteiten verzekerd via Sporta bij Ethias. Indien Ethias een verhoging toepast van haar verzekeringstarieven, zal Sporta de ledenbijdrage aanpassen.
Ter dekking van kleine onkosten betalen de leden bij deelname aan de maandelijkse wandelingen een bijdrage van 1€, niet aangesloten deelnemers betalen 2€. Voor kinderen onder 12 jaar is deelname gratis Deze deelnameprijs kan ten allen tijde door de werkgroep gewijzigd worden.
Het jaarlijks lidgeld dient betaald te worden hetzij contant bij de wandeling, hetzij op rekening nr 330-4152459-40 van Wandelclub Gelrode.
Bij busuitstappen of meerdaagse reis waarbij inschrijving en eventueel voorafbetaling dient te gebeuren wordt een deadline voor inschrijving en/of betaling bepaald. Bij het niet respecteren hiervan kan men niet deelnemen.

Leden kunnen altijd suggesties voor een wandeling bij de werkgroep indienen en deze wandeling ook gidsen.
De werkgroep kan op eigen initiatief personen weigeren aan één, meerdere of alle activiteiten deel te nemen, zonder hierover uitleg te moeten geven aan betrokkene of andere personen. Leden kunnen ten allen tijde hun lidmaatschap opzeggen, zonder recht op enige terugbetaling van reeds gestorte lidgelden.

Als leden van Wandelclub Gelrode gedragen wij ons als plichtsbewuste burgers. Hoffelijkheid t.o.v. medewandelaars en respect voor de natuur en privéeigendommen is vereist en we gooien zeker geen afval in het bos of op de openbare weg.

Werkgroep Wandelclub Gelrode :

  • Claes Frans, Rillaarsebaan 106, 3200 Gelrode, Tel. 0493/185743
  • Wouters Frans, Begijnendijksesteenweg 68, 3200 Gelrode, Tel. 0495/243335
  • Kennis Eddy, Vijverstraat 26, 3200 Aarschot, Tel. 0494/199816